"Zveřejněné příspěvky v komentářích nemusejí být shodné s mými názory".

Tajrdlíci

6. března 2018 v 0:33

Je už tomu drahnou dobu, co jsem něco napsal na tento svůj blog a blíží se doba, kdy po deseti letech od jeho založení i tento uzavřu a zruším. Doba pokročila, nic se však nemění, ba naopak. Spějeme čím dál rychleji k bodu, který se dá označit jako řitní.
Nicméně, jenom pár poznámek k tomu, jak funguje "Absurdistán" v našem malém, krásném městečku statutárním. Dovolil jsem si v čase nedávném položit mailem řečnickou otázku, kterou že chytrou hlavu napadlo naplánovat jednání finančního výboru, kterého jsem členem, na termín jarních prázdnin. Použil jsem s nadsázkou obrat "která že chytrá hlava, rudá či zelená" jako parafrázi k jednomu textu V+W. No to jsem to schytal. Ne jenom od opozice, nýbrž i z "vlastních řad". Jak jsem si mohl dovolit zpochybnit kvalitu práce předsedkyně FV, že jsem napadl práci nás všech, zastupitelů a potažmo i úředníků magistrátu, a to od primátora až po poslední uklízečku. A v čem spočívá ta absurdita? Dne 6.3.2018 proběhne zasedání finančního výboru a následně v pondělí i jednání zastupitelstva a v obou "orgánech" se bude schvalovat plán práce finančního výboru na první pololetí 2018……. A další příklad? Na pondělním zasedání zastupitelstva se bude projednávat návrh na snížení koeficientu daně z nemovitosti. Nic proti tomu. Já jsem byl proti jeho nevýšení v době vlády bývalé koalice, což je celkem snadno ověřitelné jak na tomto blogu, nebo i v článcích regionálního tisku. K zvýšení došlo v době, kdy poměr hlasů v zastupitelstvu byl 18:17 a absolutně absurdní je, že stávající návrh na snížení předkládá za Nový Sever člověk, který se mimo převlékání kabátu, výrazně podílel (spolu s dalším přeběhlíkem a stávajícím členem rady města) na prosazení zvýšení koeficientu daně z nemovitosti. Nevím proč, ale zase se mě napadá jeden příměr o tom, jak jeden….volá chyťte….. Vo co go NS (o co jde Novému Severu)? O občany města? To těžko, to by tam nemohli býti ti dva. Že by zájmy některých členů NS? To už asi ano. Vždyť minimálně dva jsou majiteli dost velkých nemovitostí. Nebo že by předvolební populizmus? Tak to tedy určitě. To jsou dva malé příklady o tom, jak to zase u nás funguje. Ano, měli jsme (PRO CV) chvíli šanci být u moci a nebudeme si nic namlouvat, prosrali jsme jí. Hlavně proto, že jsme chtěli být za každou cenu slušní. A to v politice bohužel nejde. Ale naše městečko, a hlavně jeho vláda, se "úspěšně" vrací tam, kde jsme byli za dob vlády Vaší Ivany a spol. A u toho už dál být nechci.
 

Parkování Kamenný vrch 2017

25. května 2017 v 7:27 | Harry
V posledním vydání Chomutovských novin se objevila informace o tom, že se na Kamenném vrchu konečně začne stavět parkoviště pro cca 100 aut. Jelikož se o tuto záležitost zajímám již od roku 2012 a také proto, že se na mě obrátilo pár lidí, jak to vlastně bude, kde se bude parkoviště budovat a jak bude vypadat, tak proto uvádím informace, které mám k dispozici.
V roce 2012 byla provedena studie, kde (v jakých místech) na Kamenném vrchu by bylo možné vybudovat nová parkovací místa. Bylo vytipováno cca 8 prostorů kde by bylo toto možné. Jako nejnadějnější z dlouhodobého hlediska se jevila tzv. varianta F ve které se počítalo se zbudováním cca 90 nových parkovacích míst. Problém však byl v tom, že ne všechny pozemky v zamýšleném území byly v majetku města. Proto se od té doby byla vybudována dvě parkoviště. Jedno před domy 5266-5268 a druhé v ohybu silnice pod přivaděčem, směrem k napojení silnice na Kamenné. Nicméně časem se podařilo městu sjednotit všechny pozemky a tak v loňském roce navrhla RM (ještě s PRO CV) do rozpočtu na letošní rok cca 22M na stavbu nového velkého parkoviště. Předpokládal jsem, že se bude realizovat varianta F podle původních záměru. Ale cca před měsícem mě kontaktovala paní Nováková z magistrátu a informovala mě o tom, že nově se uvažuje i o zapojení dvou parkovišť která jsou v Eldorádu do systému parkování a zaslala mi mapku s vyznačeným územím, kde se uvažuje s výstavbou parkoviště a zároveň mě sdělila, že byla zveřejněna výzva na zakázku "Výstavba novostavby parkoviště Kamenný vrch".
Když jsem obdržel tyto materiály, oslovil jsem prvního náměstka města a napsal jsem mu svůj názor k nově zamýšlenému projektu. Za prvé se domnívám, že zapojení parkovišť v Eldorádu je víceméně nereálné, za druhé, z nákresu zamýšleného území vyplývalo, že by bylo nutno kácet nikoliv jenom náletové dřeviny, ale i část lesa který roste za domy 5266-5270. Ač se s panem Dindou zrovna nemusím, oceňuji, že jeho reakce na můj dopis byla rychlá a pragmatická. Dohodli jsme se, že spolu s pracovníky magistrátu, kteří mají výstavbu parkoviště v gesci, se sejdeme přímo na Kamenném vrchu a na místě si ujasníme záměry a vize nového parkoviště. To se také stalo a minulý týden schůzka skutečně proběhla. Prošli jsme zamýšlené území, pan Říha představil, jak by měla vypadat nová verze parkoviště. Ta vychází z původní varianty F, ale je upravena tak, aby bylo realizováno propojení s parkovišti v Eldorádu. I když stále nejsem přesvědčen o tom, že tyto budou plně využívat řidiči z Kamenného vrchu, vzhledem k plánované rekultivaci území Eldoráda a ploch mezi původním Eldorádem a sídlištěm, musím připustit, že to je racionální. Mimo tohoto "hlavního" parkoviště by se ještě udělaly drobnější úpravy, především v zatáčce za posledními domy tak, aby se upravilo podélné stání na šikmé a vybudování několika parkovacích míst pro invalidy pře těmito domy. Schůzku jsme zakončili tím, že v průběhu června by měl být předložen návrh řešení a k tomu se nejprve sejdeme a navrhl jsem, aby potom bylo uspořádáno setkání s občany, kde by jim byl projekt představen a byla jim dána možnost připomínkování. Tento můj návrh byl předběžně akceptován, takže jakmile bude vše připraveno, sejdeme se s občany a pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se už v letošním roce začít s přípravnými pracemi.

dopis pro vedení města

22. května 2017 v 9:04
Primátor statutárního města Chomutov
První náměstek statutárního města Chomutov
Obracím se na vás coby nejvyššího představitele města a správce majetku města v neodkladné záležitosti a to zabezpečení bývalé školy na Kamenném vrchu. Tato škola se stala v poslední době cílem nájezdů skupin mladistvých, převážně cikánského (rómského) původu, kteří si z bývalé školy udělali místo, kde pouští uzdu svým vandalským choutkám. Systematicky ničí to, co ještě ze školy zbývá, prioritním cílem jsou zbylá okna, která je obzvlášť baví rozbíjet. Zásahy městské policie se jeví neúčinné. Osobně jsem MP volal před cca 14 dny, kdy probíhala obzvlášť "masivní" akce ve škole. Dvoučlenná hlídka MP sice přijela a dokonce zajistila i dva, tři nezletilce, ale hlavní skupina těchto výtržníků jim se smíchem a veselím pláchla do Eldoráda. Situace s destrukcí školy se opakuje, spíše by se dalo konstatovat, že se počet incidentů zvyšuje. Škola je sice již v tak dezolátním stavu, že její renovace nebo prodej je víceméně nereálný, stále je to však majetek města, za který nesete spolu odpovědnost a je proto třeba neprodleně konat a zabránit další devastaci.
Tato záležitost má ještě druhý, neméně závažný aspekt. Dá se předjímat, že při těchto akcích dojde časem k nějakému úrazu a taková rozbita tabule skla dokáže nadělat řádnou paseku. Ne že bych chtěl případně postiženého grázlíka litovat, ale všichni víme, že občané, z jejich řad tito mladiství pochází, jsou obzvlášť "instruovaní" jaká jsou jejich práva (bohužel povinnosti už méně) a jsou experty na to, jak vytlouct ze státu, v našem případě města, peníze za zdravotní a majetkovou újmu. Popřípadě na to mají řadu poradců a neziskových organizací, které by v případě úrazu požadovaly odškodné, protože město nezabránilo tomu, aby do objektu nebyl přístup atd. Myslím si, že i z tohoto důvodu je nutné neprodleně konat, dříve, než se naplní tato černá prognóza.
Očekávám vaší odpověď s návrhem řešení.


 


Bilance 22 měsíců práce na radnici

31. ledna 2017 v 10:41 | PRO CV

Bilance 22 měsíců práce na radnici

V roce 2015 jsme jako volební sdružení PRO Chomutov zvítězili v opakovaných komunálních volbách a získali možnost plnit náš volební program. Na jednání zastupitelstva města 12. prosince 2016 byli naši zástupci z vedení města odvoláni. Na plnění našich slibů jsme tak měli necelých 22 měsíců. Protože cítíme odpovědnost vůči občanům Chomutova, chceme jim dát možnost posoudit, co jsme za toto krátké období stihli a co se nám naopak ještě nepodařilo realizovat.

Co jsme stihli:
 • Dosáhli jsme úplného zákazu hazardu ve městě.
 • Ukončili jsme nevýhodnou smlouvu na podnájem areálu Kamencového jezera, ukončili jeho chátrání a zahájili první investice včetně přípravy na vybudování nového hlavního mola.
 • Dokázali jsme zachovat trolejbusovou dopravu ve městě a podpořili jsme zavedení bezplatné přepravy pro seniory a dárce krve
 • Zastavili jsme úniky peněz z Městské policie a doplnili stavy strážníků
 • Zavedli jsme novou grantovou politiku pro sportování dětí a mládeže, kulturu, sociální oblast a životní prostředí
 • Obnovili jsme samostatný odbor životního prostředí
 • Začali jsme uplatňovat neřešené reklamace v areálu Zadních Vinohrad
 • Změnili jsme budoucí tvář parku TGM dle požadavku občanů
 • Vypověděli jsme pro město nevýhodné smlouvy na provozování infocentra nebo na výlepové plochy
 • Zavedli jsme participativní rozpočet, který občanům umožní rozhodnout o investicích ve městě
 • Vytvořili jsme systém poukázek na podporu volného času dětí a mládeže pro všechny občany Chomutova od 6 do 18let.
 • Snížili jsme zadlužení města - z duhu 450mi Kč město za dva roky splatilo 130mil Kč
 • Vybudovali jsme noclehárnu pro lidi, kteří se ocitli na ulici
 • Ve spolupráci s vládní agenturou jsme připravili projekty na vybavení škol za 50mil Kč.
 • Připravili jsme vytvoření samostatného IT odboru tak, aby město nebylo nadále závislé na outsourcingu IT služeb
 • Vytvořili jsme jasný systém transparentního zveřejňování i zadávání všech městských zakázek, který je závazný i pro všechny organizace města
 • Osamostatnili a posílili jsme odbor investic, který je odpovědný za strategické plánování a investice města
 • Provedli jsme ve spolupráci s Transparency international audit zadávání zakázek na správu areálu na Zadních Vinohradech a pronájmu areálu Kamencového jezera
Co jsme nestihli:
 • Vrátit život do budovy Městských lázní (Máme projekt na kulturní a vzdělávací centrum ve spolupráci s ÚJEP a školskými organizacemi. Naši bývalí partneři však neumožnili zahájit činnost nově založené městské organizace Rekult z.ú.)
 • Vytvořit fungující systém sociálního bydlení (Je schválená koncepce, pilotní projekt ve spolupráci s MPSV i projekty na financování z evropských fondů, zatím ale nikdo nebydlí.)
 • Vybudovat nové hlavní molo na Kamencovém jezeře (Je odstraněné staré molo, které bylo v havarijním stavu, vyčištěný břeh a připravená projektová dokumentace na výstavbu nového mola. Jeho první část bude postavena až v letošním roce.)
 • Vyhlásit dluhovou amnestii na nesmyslně vysoké úroky za staré dluhy na nájemném (Zastupitelstvo sice schválilo prominutí úroků, pokud dlužníci splatí původní dluh. Zástupci bývalých koaličních partnerů však amnestii zablokovali v představenstvu Chomutovské bytové a.s.)
 • Vybudovat nové cyklostezky propojující město s Krušnými horami
 • Vykoupit byty v některých SVJ (V některých SVJ mají část bytů ve vlastnictví majitelé, kteří vybírají vysoké nájemné od sociálně slabých nájemníků, ale neplatí SVJ za služby ani do fondu oprav. Vykoupení problematických bytů městem, by byl pro některá SVJ řešením. V konkrétním případě již město oslovilo exekutora s nabídkou na odkup těchto bytů.)
 • Zavést s podporou státu domovníky v domech, kde jsou problémy s občanským soužitím (Ve spolupráci s vládní agenturou je připraven projekt, který by mě být realizován v roce 2017)
Co považujeme za důležité:
 • Udržení transparentnosti zakázek zadávaných městem
 • Zachovat absolutní zákaz hazardu ve městě
 • Realizovat všechny připravené projekty na zlepšení života na sídlištích (výkup některých bytů, zavedení domovníků, obsazení správců lokalit odpovědných za čistotu konkrétních oblastí, správci hřišť)

Malá ukázka, jak to s námi nešlo...

28. prosince 2016 v 23:00 | Harry
Když nás , myslím tím PRO Chomutov, zasloužilý soudruh a šedá eminence místní komunistické buňky V.S. Drlý sestřelil z radnice, tak jako důvod uvedl nemožnost reálné komunikace s námi. A zase jsme u těch "božích mlýnů", i když v tomto případě je to víceméně o počítačové negramotnosti .... Obdržel jsem dnes od soudruha soudruha odpověď na mojí zprávu:

Vaše zpráva

Komu: Drlý Ladislav
Předmět: Rozhodnutí o správě ICT a tiskových služeb
Odesláno: 29. září 2016 22:50:28 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň

byla odstraněna bez přečtení dne 27. prosince 2016 19:57:11 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň.

..... tak co, kdopak nechtěl komunikovat? Vrchní soudruh se ani neobtěžoval číst naše zprávy. Stejně se tvářil jako mrtvý brouk kdykoliv se projednávalo jakékoliv žhavé téma. Ať už to bylo Kamencové jezero, Chomutovská bytová, Správa sociálních zařízení, Kultura a sport, prostě všechno.... Jediné co dokázal, tak to byla role Klekí-petry: pokyvování šedou hlavou a troušení rádoby moudra....
Takže co tam máte dál, soudruhu?

Další články


Kam dál